Aerofoto
Aerofoto. Tukuma smukums no putna lidojuma

Aerofoto
Aerofoto. Ievērojamākie tūrisma objekti Tukuma novadā

Aerofoto
Aerofoto. Durbes pils

Aerofoto
Aerofoto. Pilsētas panorāma – Almati, Kazahstāna

Aerofoto pirms un pēc apstrādes
Aerofoto pirms un pēc apstrādes. Piemēri