nākamais darbs

Euroskor

Apavu veikalu tīkla EUROSKOR klientu kvalitatīvās intervijas. EUROSKOR organiskā potenciāla apzināšana. EUROSKOR pozicionējuma definēšana. 


Get Adobe Flash player