nākamais darbs

LR Iekšlietu ministrija

Iekšlietu ministrijas Veselības un sporta centra vizuālā identitāte.

Vairāk informācijas par centru: vsc.iem.gov.lv


Logotips horizontālā kompozīcijā

Logotips vertikālā kompozīcijā

Logotipa eksponēšanas piemēri

Get Adobe Flash player