nākamais darbs

Skanstes attīstības aģentūra

Skanstes logotips ir unikāla grafiskā zīme, kas atbilst Skanstes apkaimes mūsdienīgajam raksturam un iecerētajam tēlam. To veido tekstzīme SKANSTE un logotipa simbols – stilizēta vietas atzīme (angļu val. – pin). Simbols radīts kā vietas atzīmes silueta un Skanstes ielas stilizācijas apvienojums, kura centrā skaidri nolasāms apkaimes nosaukuma sākumburts S.

Viens no grafiskās zīmes pamatelementiem ir debeszilā krāsa, kas sasaucas ar zilo toni Rīgas pilsētas karogā un rada pozitīvu noskaņojumu. No vienas puses, zilā krāsa saistās ar mieru un stabilitāti, no otras – ar atraisītu fantāziju un radošām norisēm.

Skanstes apkaime pārliecinoši veidojas par Rīgas centra modernāko daļu. Līdzās pilsētas vēsturiskajam un klusajam centram te veidojas mūsdienīga un augstvērtīga apbūve, kas piesaista iedzīvotājus un uzņēmējus, kā arī stiprina Rīgas konkurētspēju gan reģionālā, gan Eiropas mērogā.

Vairāk informācijas meklē www.skanste.lv!


Skanstes apkaimes logotips – horizontāls

Skanstes apkaimes logotips – vertikāls

Skanstes apkaimes logotips ar teksta apakšrindu

Get Adobe Flash player