nākamais darbs

Tukuma novada Dome

Tukuma kultūrvēsturisko objektu izpēte, intervijas ar Tukuma, Tukuma apkārtnes un Rīgas iedzīvotājiem. Tukuma organiskā potenciāla apzināšana. Tukuma pozicionējuma definēšana.


Get Adobe Flash player