nākamais darbs

Engures novada dome

Starpdisciplinārs novada reprezentācijas materiāls, kas piedāvā vispusīgu ieskatu novada vēsturē, kultūras dzīvē, uzņēmējdarbībā, tūrisma infrastruktūrā, kā arī izglītības un sporta nozarēs. Koncepcijas, dizaina un satura izstrāde.


Get Adobe Flash player