nākamais darbs

Pasaules Dabas Fonds

Sociālā reklāma par patēriņa ietekmi uz vidi. CommWorld aģentūru tīkla radošās nometnes laikā tapis darbs.


Get Adobe Flash player