nākamais darbs

McDonald’s

Radio reklāma Čīzburgers par 50 santīmiem...


Radio reklāma latviešu valodā

Radio reklāma krievu valodā

Get Adobe Flash player