nākamais darbs

Saga

 

Launch kampaņa Melnā tēja omulīgos maisiņos.

 

Uzdevums: Veicināt Saga melnās tējas atpazīstamību, komunikācijā īpaši izceļot to, ka tēja ir maisiņos.

Komunikācijas stratēģija: Melnā tēja apaļos maisiņos.


Taktiskie risinājumi:

Reklāma presē

Radio reklāma

Pārdošanas veicināšanas pasākumi tirgos visā Baltijā – Saga melnās tējas degustācijas, bezmaksas tējas paraugu un brendētu plastmasas maisiņu izdalīšana Latvijas, Lietuvas un Igaunijas tirgos.

Get Adobe Flash player