WEB risinājumi

Lielai daļai mūsdienu sabiedrības tīmeklis ir kļuvis par galveno izziņas avotu. Pateicoties interneta pieejamībai un aizvien pieaugošajai datu un tehnisko līdzekļu kapacitātei, tiešsaistes vide drīzumā varētu kļūt arī par nozīmīgāko komunikācijas kanālu. Tieši tādēļ pieaug kvalitatīva, atbilstoša satura, kas nekavējoties pieejams tīmekļa meklētāju resursos, izstrādes nozīme.

Kopsakarību saskatīšana un izpratne par konsekventas komunikācijas nozīmi zīmola veidošanā ir pamats, uz kura jāveido tīmekļa resursiem paredzētais saturs. Nepārdomāta rīcība interneta vidē ir būtisks riska faktors uzņēmumam vai produktam ilgtermiņā.

Tādēļ piedāvājam kompleksus risinājumus – sākot no komunikācijas stratēģijas izstrādes līdz tīmekļa meklētājiem piemērota (SEO draudzīga) satura izveides dažādiem formātiem un medijiem: specifikāciju definēšanu, prototipu, dizaina, tekstu, foto un video materiālu, kā arī mājas lapu izstrādi. Lai nodrošinātu sekmīgu virzību uz plānoto rezultātu, iekļaujoties paredzētajos termiņos, visiem darba etapiem nodrošinām pieredzējušu projektu vadītāju.

 

Get Adobe Flash player