Reklāma

Vai Tev ir pašam savs stāsts? Vai esi labs stāstnieks un Tavs stāstījums aizrauj? Vai esi pārliecināts, ka klienti Tevī redz domubiedru? Un vai esi iedomājies, ka tas viss lielā mērā ietekmē Tavus komerciālos panākumus?

Reklāma var būt kā aizraujošs stāsts, kā vērtīgs ieteikums, kā argumentēts apgalvojums, kā intriģējoša rotaļa, kā negaidīts pārsteigums...

Dažādība mediju formātā nozīmē iespēju izstāstīt vienu un to pašu stāstu atšķirīgos veidos – reklāma virtuālajā vidē, presē, vidē, radio vai TV paredz atšķirīgus spēles noteikumus. Mūsu uzdevums – izstāstīt stāstu tā, lai mērķauditorija to uztvertu maksimāli efektīvi, izmantojot katra medija specifiskās iespējas.

Get Adobe Flash player