Komunikācijas stratēģija

Ikvienas mārketinga komunikācijas pamatā ir jābūt noteiktam, sasniedzamam mērķim. Jo komplicētāks ir šis mērķis, jo lielāka nepieciešamība pēc vienotas komunikācijas stratēģijas, kas apvienotu visas turpmākās ar konkrēto piedāvājumu (uzņēmumu, produktu, pakalpojumu, marku, zīmolu) saistītās radošās izpausmes plānotā rezultāta sasniegšanai.

Jo spēcīgāka, atbilstošāka un pēc iespējas dažādos medijos izmantojama būs izstrādātā stratēģija, jo iedarbīgāka būs plānotā komunikācija ar mērķauditoriju.

Tikai tā – secīgi plānojot un īstenojot mārketinga un komunikācijas aktivitātes – iespējams efektīvi sasniegt izvirzītos mērķus.

Get Adobe Flash player