Logotipi un vizuālā identitāte

Logo un vizuālā identitāte ir elementu kopums, kas demonstrē uzņēmuma, produkta vai pakalpojuma piederību vienam veselumam, tajā pašā laikā ļaujot tam izcelties konkurentu vidū.

Profesionāli izstrādāta vizuālā identitāte veido vienotu, līdz detaļām izstrādātu grafisko kanonu, kas attiecas uz jebkurām šī zīmola vizuālajām izpausmēm. Šis kodekss aptver visus zīmola reprezentācijas un komunikācijas materiālus, definējot vizuālās identitātes elementu lietošanas principus un estētisko filozofiju.

Grafiskās zīmes jeb logotipa izstrāde ir pirmais solis vizuālās identitātes veidošanā. Visiem pārējiem identitātes elementiem jābūt sakritīgiem un nolasāmiem. Vēstījumam jābūt vienkāršam, nepārprotamam un atbilstīgam. Grafikas dizainam skaidri jākomunicē plānotās, ar šo noteikto zīmolu saistītās asociācijas.

Visi izstrādātie vizuālās identitātes elementi, papildināti ar to izmantošanas nosacījumiem, tiek apkopoti Stila grāmatā. Konsekvents izstrādātās identitātes lietošanas nosacījumu pielietojums ir obligāts sekmīgai mārketinga komunikācijai ar iecerētā zīmola tēla veidošanu mērķauditorijas apziņā.

Get Adobe Flash player