Mārketinga izpēte

Sākot darbu pie komunikācijas izstrādes, vienmēr nepieciešams noskaidrot, kāds ir produkta zīmols, tā ideja un pašreizējā saikne ar mērķauditoriju. Ikviena saskarsme ar mērķauditoriju ir iespēja pilnveidot zīmolu. Tādēļ ir būtiski izzināt, kā turpmākā komunikācija ietekmēs šī zīmola ilgtermiņa attīstību un tā nākotnes vērtību.

Zīmola koordinātas mērķauditorijas apziņā var mēģināt nojaust, taču tās iespējams noskaidrot arī visai precīzi. Lai izstrādātu patiesi efektīvu komunikāciju, nepieciešams izpētīt mērķauditorijas pieredzi, tās paradumus, izvēles kritērijus, kā arī komunikācijas optimizācijas iespējas.

Lai precīzi noteiktu zīmola tēla atbilstību izstrādātajai identitātei, piedāvājam veikt zīmola auditu.

Ar kvalitātes vadības jautājumiem un uzņēmuma iekšējo komunikāciju saistīta izpēte vienmēr dod rezultātu kopīgas izpratnes veicināšanā un vienotā virzībā uz uzņēmumam būtiskiem mērķiem.

Get Adobe Flash player